הדפס

תעלת ההגנה

סטטוס: מתוכנן

במסגרת תכנית האב למפרץ חיפה נקבע כי תעלת ההגנה תמשיך לשמש כעורק ניקוז מרכזי וחשוב בהגנה מפני הצפות על אזור מפרץ חיפה והקריות.  
התעלה מנקזת את נחל סומך וחלק מנחל שפרעם ובכך מאפשרת הורדת העומס מהגדורה. תכניות ההסדרה של הגדורה נשענות על הסדרת תעלת ההגנה.


במהלך השנים, הפיתוח העירוני המואץ באזור, וכן תוכניות פיתוח עתידיות (שחלקן תלויות בהסדרת התעלה) הפכו את תעלת ההגנה מתעלה "חקלאית" לתעלה "עירונית" שעלולה לגרום נזקי הצפה חמורים בשטחים מבונים.

עפ"י ניתוח הידרולוגי שנערך במסגרת תוכנית אב לניקוז מפרץ חיפה, כושר ההולכה של התעלה מוגבל כיום לכ- 12.0 מ"ק/שניה, בעוד שספיקת השיא בתקופת חזרה 1:50 שנה מוערכת כ- 32.0 מ"ק/שניה. 

התוכנית מסדירה את התעלה כמובל סגור שיתאים לספיקות התכן שנקבעו בתוכנית האב בהתאם  לקריטריונים שנקבעו בתמ"א 34ב'3.  
התוכנית להסדרת תעלת ההגנה אושרה במסגרת שיפוט תוכנית האב לניקוז מפרץ חיפה.


בשל לחצי פיתוח באזור, נוצר מצב שגורמים שונים מציגים תכניות להסדרת התעלה בקטעים, ללא תאום בין התוכניות וללא בקרה מספקת על טיב התוכנית.

בכוונת רשות הניקוז לרכז ולהוביל הליך תכנון סדור ויעיל שיהווה בסיס להסדרת התעלה ובהמשך לפעול לאיגום תקציבים על מנת לבצע את הסדרת התעלה.

התעלה נמצאת בתחום המוניציפאלי של קרית אתא והתכנית מקודמת בתאום עם העיריה.

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.