הדפס

נחל ציפורי בריינה

סטטוס: מתוכנן


ראשיתו של נחל ציפורי בכפר ריינה המשיק לנצרת. ריינה הינו ישוב בהתפתחות אינטנסיבית וצפופה ללא ריאות ירוקות לרווחת התושבים. 
אפיק הנחל  באזור זה כמעט כולו בנוי או מבוטן במובל תת קרקעי שאינו נראה לעין עד לפאתי הישוב. בתחום הישוב שני מעיינות אשר מימהם זורמים לנחל.

מקטע זה נמצא בשוליו של גן לאומי ציפורי המהווה עוגן חשוב באזור. בנוסף, עובר בחלק זה של הנחל מערך הובלת המים לציפורי העתיקה מכיוון נצרת וריינה.

בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה המקומית בריינה, מובילה רשות ניקוז ונחלים קישון, תכנית לשיקום ופיתוח נחל ציפורי בתחומי הישוב ריינה.
מטרת התכנית, היא יצירת ריאה ירוקה לפנאי ונופש וטיפול ארוך טווח במפגעים שבנחל המשפיעים על חיי התושבים ועל מורד הנחל.


התכנית כוללת פיתוח ושיקום במקטעים בהתאם לאופי הנחל והסביבה.
מקטעי נחל בתכנית: פארק שלום בראשיתו של הנחל, טיילת באזור העירוני, שיקום נחל ושיריון רצועת נחל רחבה באזור בו מתוכננת לקום שכונה חדשה, ושיקום נחל ופיתוח שביל באזור החקלאי בו זורם הנחל בתחום השיפוט של ריינה.הידעת??

nehol_nagar

מדוע אזור מפרץ חיפה רגיש לשיטפונות?

אגן ההיקוות של נחל קישון הוא גדול מאוד: 1100 קמ"ר וכל טיפת גשם שנופלת בו, מגיעה אל נחל הקישון, זו הסיבה שהנחל הוא שטפוני במורדו ובאירועי גשם חזקים, קיימת הסתברות גבוהה להצפות בקריית חרושת ובמפרץ חיפה.