הדפס

שקו"ף לסביבה- ביה"ס היסודי בראס עלי

סטטוס: בביצוע

בית ספר יסודי ראס עלי, ממוקם ליד נחל ציפורי, במקטע המושך אליו כל שנה מטיילים רבים. בקרבת בית הספר, נמצא מעיין איתן המפיק מים זכים טובים לשתייה הזורמים אל נחל ציפורי. מעיין זה נבחר ע"י ביה"ס היסודי בראס עלי וע"י רשות הניקוז לפיתוח סביב פרויקט חינוכי- קהילתי.

תהליך שיקום המעיין מתקיים במקביל לתהליך למידה בביה"ס סביב שיקום נחל ציפורי.
פרויקט אימוץ נחל ציפורי בבית ספר , נכנס השנה לשנתו השישית ומשתלב בפעילות הסביבתית הרחבה אותה מוביל ביה"ס ובתכנית הלימודים הבית ספרית.
מורי ביה"ס, אשר עברו השתלמות ותהליך של בניית תכנית לימודים בית ספרית בחינוך לקיימות, הינם שותפים מלאים בבניית התהליך החינוכי ובישומו.
בשנת הלימודים תשע"ג הצטרף לפרוייקט ביה"ס יסודי בהרדוף אשר תלמידיו לוקחים חלק  בשיקום המעיין יחד עם תלמידי ביה"ס יסודי ראס עלי.

מטרות הפרוייקט:

1. חיזוק הקשר והמעורבות של תלמידי ביה"ס והקהילה בראס עלי לנחל ציפורי.
2. יצירת שותפות ואחריות סביבתית מצד תלמידי ביה"ס, הוריהם וקהילת ראס עלי באמצעות הובלה והשתתפות בתהליך למידה ובתהליך שיקום המעיין.
3. העלאת מודעות התלמידים והתושבים לחשיבות הנחל והמערכת האקולוגית שבו.
4. שיקום המעיין והפיכת האתר למקום למידה, בילוי והתרגעות עבור תלמידי ביה"ס, תושבי הכפר והמטיילים הרבים הפוקדים את האזור.

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.