הדפס

שקו"ף לסביבה- ביה"ס היסודי בכעביה

סטטוס: בביצוע

ביה"ס היסודי כעביה, השתתף בפעילות החינוכית והקהילתית הרחבה המתקיימת בכפר סביב שיקום נחל ציפורי.  התלמידים לקחו חלק בתכנון ופיתוח רצועת נחל. במטרה לחזק את הקשר של התלמידים והתושבים אל סביבתם וליצור תחושת מחויבות ושותפות דרך למידה ועשייה. 

בעוד בעבר, לילדים היו דרכים רבות להכיר את הנחל ולהנות מהקשר אליו (שאיבת מים, רועי עיזים, כבשים ובקר ליד הנחל, שחייה בנחל, שתייה, מעבר הנחל בזמן הצפות ועוד), כיום יש ליצור פעילות המזמנת התנסות וחוויה בסביבת הנחל.

הנחל ,המים ובעלי החיים והצמחיה בסביבת הנחל הוו ציר מרכזי בלמידה ובעשייה במגוון נושאים: מדעים, מתמטיקה, הבעה ושפה, חברה, יצירה, מוסיקה. 

תלמידי בית הספר היו שותפים בתכנון וביצוע פינות ישיבה בטיילת כעביה לאורך נחל ציפורי.

בשנת תשע"ד, הובילו התלמידים בביה"ס תהליכי חקר סביב שיקום הנחל והממשק בין הנחל לשדות החקלאיים. מובילת התהליך בביה"ס- רכזת המדעים ג'לילה נעים.

 

בחנו את הידע שלכם וענו על שאלות בנושאים שונים.

הידעת??

history

בעמק יזרעאל, אשר במרכזו זורם נחל הקישון, קיים מספר רב של תלים היסטוריים.

לאורך הקישון עברה דרך הים העתיקה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה. ערים עתיקות רבות נבנו באגן הקישון, עדות לכך נמצאת בתלים הרבים אותם ניתן לראות כיום. הגדולים והחשובים בינהם: תל יקנעם,  תל מגידו, תל שמרון, תל קשיש ותל חנתון.