הדפס

תעוד תהליך

חומרים שגובשו בתהליך התכנון: סיכומי ישיבות, תהליך שיתוף ציבור, תוצרי תכנון.

image description

הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.

כללי

כותרת

עוד מידע
You need an account to do that Set up an account Never Mind

Please register for an account first. If you already have one, log in here.