הדפס
 • ראשי
 • ניקוז ומניעת הצפות

ניקוז ומניעת הצפות


רשות ניקוז ונחלים קישון, אחראית על  ניהול נגר בכל אגן ההיקוות של נחל קישון והקמת מפעלי ניקוז באותו תחום- מתוקף חוק הניקוז והגנה מפני שטפונות (1957) אשר באחריות משרד החקלאות.

פעילות ניהול נגר, מתקיימת כיום בראיה אגנית אשר יוצרת פתרונות רחבים הנותנים מענה לצרכים מגוונים בנוסף למניעת הצפות.

ישום פתרונות חדשניים כמו איגום במעלה לצורך תפיסת מי שטפונות, מפחיתים את הצורך בתחזוקת נחלים ובהתערבות במבנה ובתפקוד של הנחל הטבעי.

ניקוז תת קרקעי, נותן מענה נוסף לניהול נגר אשר מסייע לחקלאים להתמודד עם מליחות הקרקע והצפות בשטחים חקלאיים בצורה מתונה והדרגתית וללא שינוי דרסטי בפני הקרקע.

כיום מיישמת רשות ניקוז ונחלים קישון, שינוי בתחזוקת הנחלים בהתאם לסקר רגישות נחלים , אותו ביצע עבור הרשות "מכון דשא".
הסקר מסייע לעובדי הרשות לזהות את הנחלים בעלי ערכיות גבוהה אשר בהם יורדת רמת התחזוקה עד למינימום אפשרי.

פעולות לשימור קרקע בשיתוף עם חקלאים, מסייעות להפחתת הצורך בתחזוקת נחלים ולטיוב האדמה החקלאית בעמקים בהם זורמים הקישון ויובליו.


במסגרת סמכותה המוקנה על פי חוק, מקיימת רשות הניקוז את הפעולות הבאות:

 • ניהול, שליטה, בקרה ופיקוח על כלל מערכת וניקוז באגן ההיקוות כולו.
 • ישום פרוייקטים של איגום במעלה לתפיסת מי שטפונות ומניעת הצפות.
 • הובלת תכניות אב לניקוז בישובים ובאגן כולו לצורך ניהול מיטבי של הנגר.
 • שיקום והסדרת נחלים ארציים / אזוריים בהתאם לסקר רגישות נחלים.
 • פעילות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית.
 • פעולות לשימור וטיוב קרקע למניעת סחף משטחים חקלאיים.
 • ניקוז תת-קרקעי להורדת מפלס מי התהום ומליחות הקרקע.
 • הסדרת תיעול וניקוז להגנה על ישובים, אזורי תעשיה ותשתיות.
 • פיקוח וטיפול בגורמי זיהום הנחלים.
 • הכנת תוכניות ארוכות טווח רב-תחומיות לשיקום, פיתוח וטיפוח מערכת הניקוז בסביבת הנחלים.הידעת??

nehol_nagar

מדוע אזור מפרץ חיפה רגיש לשיטפונות?

אגן ההיקוות של נחל קישון הוא גדול מאוד: 1100 קמ"ר וכל טיפת גשם שנופלת בו, מגיעה אל נחל הקישון, זו הסיבה שהנחל הוא שטפוני במורדו ובאירועי גשם חזקים, קיימת הסתברות גבוהה להצפות בקריית חרושת ובמפרץ חיפה.