הדפס
  • ראשי
  • מפה אינטרקטיבית

מפה אינטראקטיבית

כרגע מוצגת מפה בפורמט PDF, בקרוב תועלה המפה האינטראקטיבית.


הידעת??

water

אגן ההיקוות של הקישון עשיר בכ-150 מעיינות.

רוב מעיינות הקישון תפוסים ונשאבים לצורכי שימוש ביתי וחקלאות. במסגרת פעילותה, עוסקת רשות ניקוז ונחלים קישון בשיקום מעיינות והשבת מימיהם לנחלים.