הדפס
  • ראשי
  • מכרזים
  • מכרז 06/2012 חפירה וטיפול בסדימנט הקישון- מכרז ב

מכרז 06/2012 חפירה וטיפול בסדימנט הקישון- מכרז ב

תאריך אחרון להגשה: 04/10/2012

עלות הגשת הצעה למכרז

0 ש"ח

תאריך הגשת הצעה למכרז

2012-10-04 שעה: 00:00:00

מקום הגשת הבקשה

משרדי הרשות

הידעת??

animels

בסביבתו של נחל קישון, חי חתול שאוהב לשחות ושוחה היטב !

חתול הביצות חי לצד מקורות מים וניזון מיונקים קטנים, עופות ואפילו דגים. שיקום נחלים ומקורות מים ושמירה על שטחים פתוחים, מסייעים להתאוששות אוכלוסיית חתול הביצות שהצטמצמה מאוד במחצית השנייה של המאה העשרים, עקב פיתוח והרס בתי גידול לחים.