הדפס
  • ראשי
  • מכרזים
  • מכרז 04/2012 הרשמה למאגר מתכננים מנהלי פרוייקטים ומפקחים

מכרז 04/2012 הרשמה למאגר מתכננים מנהלי פרוייקטים ומפקחים

תאריך אחרון להגשה: 16/05/2012

רשות ניקוז ונחלים קישון

מכרז מספר 04/2012- הרשמה למאגר מתכננים מנהלי פרוייקטים ומפקחים

להורדת מסמכי המכרז, מצא בתחתית הדף

 

רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה בזאת מתכננים, מנהלי פרויקטים ומפקחים להציע מועמדות להיכלל במאגר מתכננים, למתן שירותי תכנון ניהול פרויקטים ופיקוח לרשות ניקוז ונחלים קישון.

  • את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשות הניקוז . עדכונים שוטפים ומידע נוסף בקשר למכרז זה יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הניקוז, על המשתתפים להתעדכן מעת לעת.
  • יש למלא את מסמכי המכרז ולשלוח בדואר או להגיש באופן ידני למשרדי הרשות. על המסמכים להגיע למשרדי הרשות  לא יאוחר מיום 16.05.2012.
  • על המציע להיות בעל נסיון עבודה רלוונטי של 2 שנים לפחות.
  • את טופס ההרשמה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז כמפורט במסמכי המכרז וכל שינוי בו עלול לגרום לפסילתו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של הרשות.
  • הרשות רשאית לחלק כל הזמנת עבודה  בין מספר נרשמים ואינה מתחייבת להזמין עבודה כלשהי ממי שייכלל במאגר המתכננים.

 

בכבוד רב,
חיים חמי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון
יקנעם מושבה 20600, טל' 04-9099800

 

 

הבהרות למכרז 04/2012 - מאגר מתכננים, מנהלי פרויקטים ומפקחים

מטרת המכרז להקים מאגר אחד שיכלול: מתכננים, יועצים, מודדים, מנהלי פרויקטים ומפקחים, עפ"י הרשימה המפורטת במסמכי המכרז, אשר יספקו שירותים לרשות הניקוז עפ"י התנאים המפורטים במכרז. המאגר מיועד לחברות וליחידים כאחד. במסמכי המכרז במקום שרשום "מתכננים", הכוונה לכל בעלי המקצוע המפורטים במסמכי המכרז. על כל בעלי המקצוע המעוניינים להירשם במאגר למלא ולחתום על כל טפסי המכרז, לרבות טופס ההרשמה החוזה והנספחים. בנוסף למשלוח טפסי המכרז הממולאים והחתומים באופן ידני או בדואר, מומלץ לשלוח מסמכים סרוקים למייל: Uri@rnkishon.co.il.

למען הסר ספק, משלוח מסמכים סרוקים במייל לא מחליף את הצורך במשלוח המסמכים בדואר או באופן ידני. תצהיר בנוגע לתביעות משפטיות – יש להצהיר על הליכים שנתקיימו ב- 5 השנים האחרונות לרבות תביעות כנגד המשרד וכן תביעות שהמשרד הגיש כנגד אחרים.

 

בברכה, 
 

אורי רגב

מנהל מח' הנדסה

רשות ניקוז ונחלים קישון

 

עלות הגשת הצעה למכרז

0 ש"ח

תאריך הגשת הצעה למכרז

2012-05-16 שעה: 12:00:00

מקום הגשת הבקשה

קבצים להורדה

הידעת??

parks

פארק אקולוגי על שטח של אלפי דונמים מתוכנן בלב עמק יזרעאל

אגם ברוך, נחפר בשנות החמישים על ערוץ הקישון, לצורך תפיסת מי שיטפונות להשקיה חקלאית. באגם ברוך השתמרו מיני צומח רבים שאפיינו את נוף הביצות של עמק יזרעאל  וקיימים בו שפע של מיני ציפורים, ביניהן מינים נדירים בסכנת הכחדה עולמית. באתר תוכלו לפגוש פלמינגו, עיט שמש (דורס בסכנת הכחדה חמורה עם מוטת כנפיים באורך 2.2 מטרים) ו-30 % מהאוכלוסייה העולמית של המין הנדיר ברווז משוייש. כיום משמש האתר לויסות מי שטפונות ותפיסת מים לצורכי השקיה. רשות ניקוז ונחלים קישון מקדמת הקמה של פארק אקולוגי שיכלול שיקום בתי גידול לחים, שבילי הליכה ורכיבה, נקודות תצפית, בריכות קבועות ומרכז מבקרים. כל זאת במרחק הליכה מתחנת כפר ברוך העתידית של רכבת העמק.