הדפס
  • ראשי
  • חדשות
  • סיכום אירוע הגשם החריג 11-12 בדצמבר 2010

סיכום אירוע הגשם החריג 11-12 בדצמבר 2010

31 דצמבר 2010

הגשם אשר ירד על הארץ באמצעו של דצמבר, היה חריג בעוצמתו ובזמן הקצר בו ירדה כמות המשקעים הגדולה.
 
בעמק יזרעאל, ממוצע הגשמים באירוע הגשם נע בין 100 מ"מ ל- 160 מ"מ.
רוב עוצמתו של הגשם, אשר היה למעשה הגשם הראשון בשנה, לא חדרה לאדמה וזרמה כנגר עילי. 
הגשם ירד על השדות אשר היו מוכנים לזריעה וכך נוצרו כמויות אדירות של סחף. 
בטופוגרטפיה המאפיינת מקומות גבוהים יותר בעמק, נוצרו חתירות עמוקות לאורך מאות מטרים.
כתוצאה מכך, קיבלו הואדיות כמויות גדולות של סחף אשר חדר מהמעברים ישירות לתעלות הניקוז וסתם אותן.
בנוסף, תעלות המובילות למאגרי השאיבה נפרצו וגרמו נזקים לשדות המקבילים לערוצים.
בפריצת הנחלים נפגעו גם דרכים סלולות ושבילי אופניים לאורך הקישון.
כיום, פועלת רשות הניקוז לפתיחת הערוצים המרכזיים, פינויים מסחף, אשפה וחומר מכוסח והחזרתם של דרכי 
המים האמורות להוביל נגר עילי למצב תקין.
במפרץ חיפה, לא נרשמו הצפות חריגות. זאת עקב ישום תכנית אב לניקוז מפרץ חיפה, הקריות ועמק זבולון.
התקיימו אירועים מקומיים באזור תעלת ההגנה, נחל ציפורי ונחל שפרעם.
באביב, תיעשה הערכה כוללת לאומדן הנזקים ותבנה תכנית עבודה מפורטת לשיקום כל אגן הניקוז.

הידעת??

nehol_nagar

מדוע אזור מפרץ חיפה רגיש לשיטפונות?

אגן ההיקוות של נחל קישון הוא גדול מאוד: 1100 קמ"ר וכל טיפת גשם שנופלת בו, מגיעה אל נחל הקישון, זו הסיבה שהנחל הוא שטפוני במורדו ובאירועי גשם חזקים, קיימת הסתברות גבוהה להצפות בקריית חרושת ובמפרץ חיפה.